Σύντομο Βιογραφικό

Γεώργιος Φαρμακίδης

MD, PhD, Professor Ob/Gyn and Maternal Fetal Medicine, University Stony Brook, New York

 

  : +30 6944987765

  : womenshealth.vbac@gmail.com

  : www.farmakides.gr

  : Fb. Womens’ Health Vbac Institute

 

Επαγγελματική Δραστηριότητα

 

 • 2016-Σήμερα Ιδιωτικο ιατρειο Μαιευτικης Γυναικολογιας και Εμβρυομητρικης (Λουρου 1 - τηλ 2107470060)

 • 1999 - 2016 Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μαιευτηρίου ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

 • 1999 - 2016 Διευθυντής της ΣΤ’ Μαιευτικής/Γυναικολογικής Κλινικής & Εμβρυομητρικής Ιατρικής του Γενικού Νοσοκομείου – Μαιευτηρίου «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

 • 1998 – 1999: Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

 • 1998: Καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας στο State University of New York Stony Brook.

 • 1996: Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο State University of New York Stony Brook.

 • 1985: Διευθυντής της Εμβρυομητρικής Ιατρικής 1982 Eιδίκευση της Μαιευτικής Winthrop University Hospital.

 • 1984 : Υποδιευθυντής στο Winthrop University Hospital.

 • 1982: Υποειδικότητα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής Jacobι Hospital of Albert Einstein College of Medicine.

 • 1978 – 1982: Έναρξη ειδικότητας στη Μαιευτική – Γυναικολογία στο Saint Thomas Medical Center.

 • Εσωτερικός Βοηθός στο New England Sinai Hospital-Μass General Boston, Stoughton Mass.

 

Διδακτικό Πανεπιστημιακό Έργο

 

 • Έχει υπό την εποπτεία του και διδάσκει τις Μαίες στο Winthrop University Hospital.

 • 1985: Βραβείο του καλύτερου καθηγητή από τους βοηθούς της Μαιευτικής-Γυναικολογίας στο Winthrop.

 • 1984: Επιτήρησή σε Ιατρούς, είτε σαν Ερευνητές είτε για υποειδίκευση στην Εμβρυομητρική Ιατρική: 14 στην Ν.Υ

 • Υπεύθυνος για την εκπαίδευση των Μαιών του STONY BROOK & των Τεχνολόγων στους Υπερήχους του ADELPH.

 

Σπουδές

 

 • 1990: Διδακτορικό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με Βαθμό Άριστα, με τίτλο

«Η αξιολόγηση των κυήσεων με καρδιοτοκογράφημα και Doppler»

 

Η εργασία δημοσιεύθηκε και στο περιοδικό Obstetric. Gyn. Η Διδακτορική μου διατριβή έχει 7 Citations. Στην Διδακτορική μου ανέλυσα την εφαρμογή του Καρδιοτοκογραφήματος με συνδυασμό της μεθόδου του Doppler και καρδιοτοκογραφήματος εγκυμοσύνης στην πρόβλεψη παθολογικού αποτελέσματος στα νεογνά και συμπέρανα ότι ο συνδυασμός και των δύο αυτών μεθόδων είναι πιο αποτελεσματικός στο να προβλέπουμε ότι τα νεογνά θα έχουν προβλήματα κατά την νεογνική περίοδο και θα πρέπει να εισαχθούν στην νεογνική εντατική μονάδα.

 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (81)

 

 1. Jagani N., Schulman H., Fleisher A., Mitchell J., Farmakides G., Meier R., Randolph G: The value of quantitative analysis of fetal heart tracings. Neonatal/Neonatal 7: 55.1983.

 2. Schulman H., Fleisher A., Stern N., Farmakides G., Jagani N., Blattner P: Umbilical artery velocity waveforms in human pregnancy. Am J. Obstet Gynecol 148-985. 1984.

 3. Fleisher A., Schulman H., Farmakides G., Perrotta LA., McGoverm G., Katz N: Antepartum non-stress test and the postdate pregnancy. Odstet Gynecol 66:80. 1985.

 4. Fleisher A., Schulman H., Farmakides G., Bracero L., Blattner P., Randolph G: Umbilical artery velocity waveforms and intrauterine growth retardation. ISJ Obsess Gynecology 151: 502, 1985.

 5. Mitchell J., Schulman H., Fleischer A., Farmakides G., Nadeau. Meconium aspiration and fetal acidosis. Obstet Gynecol 65: 352, 1985

 6. Schulman H., Farmakides G: Surgical approach to failed cervical cerclage. J. Reprod Med 30: 626, 1985.

 7. Farmakides G., Schulman H., Saldana LR., Bracero L., Fleischer A., Rochelson B: Surveillance of twin pregnancy with umbilical arterial velocimetry. Am J Obstet Gynecol 153: 789, 1985.

 8. Marx GF., Patel S., Berman JA., Farmakides G., Schulman H: Umbilical Blood flow velocity waveforms in different maternal positions and with epidural analgesics. Obstet Gynecol 68: 61, 1986.

 9. Spizer M., Fleischer A., Schulman H., Farmakides G: Impact of perinatal asphyxia, mode of delivery and duration of premature rupture of membranes on the incidence of the respiratory distress. NY State J Med. 86: 64, 1986.

 10. Fleischer A., Schulman H., Farmakides G., Bracero L., Grunfeld L., Rochelson B., Koenigsberg M: Uterine artery Doppler velocimetry in pregnant women hypertension. Am J Obstet Gynecol 154: 806, 1986.

 11. Schulman H., Fleischer A., Farmakides G., Bracero L., Rochelson B., Grunfeld L: The development of uterine artery compliance in pregnancy as detected by Doppler ultrasound. Am J Obstet Gynecol 156: 1221, 1987.

 12. Farmakides G., Schulman H., Mohtashemi M., Ducey J., Fuss R., Mantell P: Uterine-umbilical velocimetry in open heart surgery. Am J Obstet Gynecol Vol. 156: 1221, 1987.

 13. Rochelson B., Schulman H., Farmakides G., Bracero L., Ducey J., Fleichier A., Penny B., Winter D: The significance of absent end-diastolic velocity in umbilical artery velocity waveform. Am J Obstet gynecol 1987 May 156(5)1213-8

 14. Farmakides G., Schulman H.: Doppler velocimetry in pregnancy. Current concepts. Medical Journal of Winthrop –University Hospital 7,1. 1985.

 15. Bracero L., Schulman H., Fleischer A., Farmakides G., Rochelson B.: Umbilical artery velocimetry in diabetes and pregnancy. Obstet Gynecol 68: 654, 1986.

 16. Farmakides G., Fayemi A., Fleischer A., Mitchell J. : Vaginal PGE2 and Intraamniotic PGFa2 for termination of second trimester pregnancy. Acta Chir Hungaria 1986 27, p. 137.

 17. Schulman H., Farmakides G.: Role of the unfavorable cervix in the induction of labor. Clin Obstet Gynecol 30:50, 1987.

 18. Farmakides G., Duvivier R., Schulman H., Schneider E., Biordi J.: Vaginal Birth after two or more previous cecarean sections. Am J Obstet Gynecol 156:565, 1987.

 19. Rochelson B., Schulman H., Fleischer A., Farmakides G., Bracero L., Ducey J.: The clinical significance of Doppler umbilical artery velocimetry in the small for gestational age fetus. Am J Obstet Gynecol 153: 1223 –6, 1987.

 20. Farmakides G., Schulman H., Ducey J., Guzman E., Penny B., Winter D.: Uterine and umbilical Doppler velocimetry and the posterm pregnancy. J Reprod Med 33:259-61, 1988.

 21. Schulman H., Dicey J., Roche son B., Pharmacies G., Bracer L.: Abnormal umbilical artery waveforms and umbilical vein flow. Doppler ultrasound measurement of maternal fetal hemodynamics. Ed. Maulik D., Mc Nellis D. Chapter 10 Perinatology Press. Ithaca N.Y., 1987.

 22. Schulman H., Winter D., Farmakides G., Dusey J.: Normal umbilical artery waveforms and umbilical vein flow. Doppler ultrasound measurement of maternal –felt hemodynamics. Ed. Maulik D. Mc Nellis D. Chapter 9 Perinatology Press. Ithaca N.Y., 1987

 23. Dusey J., Schulman H., Farmakides G., Rochelson B., Bracero L., Fleischer A., Guzman E., Winter D RN BSN, Penny B RN.: A classification of hypertension in pregnancy based on Doppler velocimetry. Am J Obstet Gynecol 157: 680-5, 1987.

 24. Fleischer A., Anyaegbumnam AA., Schulman H., Farmakides G., Randolph BS.: Uterine and umbilical artery velocimetry during normal labor. Am J Obstet Gynecol 157: 40-3, 1987.

 25. Schulman H., Dusey J., Farmakides G., Guzman E., Winder D RN BNS, Penny B RN, Lee C BS.: Uterine artery Doppler velocimetry.: The significance of divergent systolic/diastolic ratios. Am J Obstet Gynecol 157: 1539-42, 1987.

 26. Farmakides G., Schulman H., Dusey J., Guzman E., Winter D RN BSN, Penny B RN: Prenatal surveillance with NST and Doppler velocimetry. Obstet Gynecol 71: 184, 1988.

 27. Farmakides G., Bracero L., Marion R., Fleischer A., Schulman H.: Pregnancy termination after detection of fetal chromosomal of metabolic abnormalities. J. of Perinatology Vol 8, (2) 101, 1988.

 28. Farmakides G.: “Plasma volume, umbilical artery Doppler. Editorial, The American Journal of Perinatology Vol 6., (3): 371, July 1989.

 29. Ayromlooi J., Harrigan J., Bandyopadhyay S., Farmakides G., Manheit A.: Maternal (M) and fetal (F) Digoxin (D) concentration following single dose (D) administation in pregnant ewes. Pediatric Research V 23 (4,2): 225 A., July 1988.

 30. Ducey J., Guzman E., Schulman H., Farmakides G., Karmin I: The value of a fetal heart rate screening strip in the latent phase of labor. Jr of Reproductive Medicine, V. 34 (9): 899-900, September, 1989.

 31. Schulman H., Winter D., Farmakides G., Ducey J., Guzman E., Coury A., Penny B.: Pregnancy surveillance with Doppler velocimetry of uterine and umbilical arteries. Am J Obstet Gynecol 160: 192-96 January 1989.

 32. Schulaman H., Winter D., Farmakides G., Coury A., Schneider E., Penny B.: Doppler examinations of the umbilical and uterine arteries during pregnancy. Clinical Ob/Gyn Vol 32, No 4, 738, December 1989.

 33. Farmakides G., Schulman H., Schneider E., Mesogitis S., Coury A.: Umbilical artery velocimetry in multiple pregnancy. Clinical Ob/Gyn, Vol 32 (4): 687, December, 1989.

 34. Bracero L., Jovanivic L., Rochelson B., Bauman N., Farmakides G.: Significance of umbilical and uterine artery surveillance in the well- controlled pregnant diabetic. J Reprod Med 34:273, 1989.

 35. Farmakides G., Coury A., Decavalas G.: Pregnancy surveillance with Doppler velocimetry. The Fimale Patient, Vol 15, 49-56, 1990.

 36. Schulman H., Farmakides G.: Doppler velocimetry: Use in Obstetrics Ob/Gyn Report, Vol 2, No 2. P 200, Spring 1990.

 37. Decavalas G., Mastroyanis D., Farmakides G.: The application of Doppler in obstetrics improves the perinatal morbidity. Achaiki Iatriki, Vol 8., April 1990.

 38. Decavalas G., Mesogitis S., Farmakides G., Schulman H., Antsaklis A.: Evaluation of NST and bioplysical profile in postern pregnancy. Greek Ob/Gyn., Vol 3 225-228.

 39. Mastroyannis D., Decavalas G., Farmakides G.: Interruption of pregnancy with Iaminaria and prostaglandins. Greek Ob/Gyn, Vol. 2, 42- 45, 1988.

 40. Yang CS., Zhang LZ., Schulman H., Farmakides G., Penny B., Winter D.: Umbilical and Uterine Artery Flow Velocity Waveforms in Normal Pregnancy and Pregnancy induced hypertension. Chin Med J (Engl) 1990 June: 103 (6): 503-7.

 41. Guzman E., Schulman H., Coury A., Farmakides G., Dusey J., Bracero L., Winter D., Penny B.: Maternal Hypertension Associated with Doppler Pattern of Normal Uterine and Abnormal Umbilical Artery Velocimetry. J Matern Fetal Invest (1991) 1: 19-24.

 42. Aleem F., Moharam G., Farmakides G., Schulman H., Maghzangy A., Rashed A., and Konstantinou E.: Somatomedin-C (SMC/GF-I) in Normal Pregnancy and Pregnancy with Fetal Growwth Retardation . A. Comparison Based on Doppler Velocimetry. J. Matern Fetal Invest (1991) 1 :191-195.

 43. Schneider E., Schulman H., Farmakides G. and Paksima S.: Comparison of the Interpretation of Antepartum Fetal Heart. Rate Tracings between a Computer program and Experts. J. Matern Fetal Invest (1991) 1: 205-208.

 44. Kouri-Kallerghi O., Farmakides G., Schulman H., Mattei R.: Il Ruolo del Doppler net Management e Nella Classificazione della Patologia Ipertensiva in Gravidanza. Ultrasonica, Vol VI-N. 2/91.

 45. Schneider E., Schulman., Farmakides G. and Chan L.: Clinical Experience with Antepartum Computerized Fetal Heart Rate Monitoring. J Matern Fetal Invest (1992) 2: 41-44.

 46. Farmakides G., Schulman H., Schneider E.: Surveillance of the pregnant hypertensive patient with Doppler flow velocimetry. Clinical Obstet and Gynecol Vol 35:387-394, June 1992.

 47. Guzman E., Schulman H., Bracero L., Rochelson B., Farmakides G., Coury A.: Uterine-Umbilical Artery Doppler Velocimetry in Pregnant Women with Systemic Lupus Erythrematosis. J. Ultrasound Med 11:275-281, 1992.

 48. Schulman H., Kriner M., Farmakides G., Schneider E.: Chorioangioma. The Fetus, Vol 2:5, 1992.

 49. Rochelson B., Bracero L., Porte J., Farmakides G. : Diagnosis of Intrauterine Growth Retardation as a Two-Step Rpocess with Morphometric Ultrasound and Doppler Umbilical Artery Volocimetry. J Report Med, Vol 37, 10/Month, 1992.

 50. Schulman H., Schneider E., Schulman S., Lai P., Farmakides G.: Antepartum Fetal Heart-Rate Monitoring and Fetal Asphyxia. Chapter- Haddad/Salida (Eds). Perinatal Asphyxia. Pub.Springer –Verlag.

 51. Moharam A., Aleem F., Farmakides G., Schulman H., Maghzangy M., Rashed A., Konstantinou E.: Urinary and amniotic epidermal factor during normal and abnormal pregnancies. A comparison based upon umbilical Doppler volocimetry. Gynecol Endocrinol 6 1992: 1-6.

 52. Weiner Z., Farmakides G., Schulman H., Penny B.: Central and peripheral hemodynamic changes in fetuses with AEDV in umbilical artery: correlation with computerized FHR pattern. Am J Obstet Gynecol Vol 170, No 2, 509-515, 1994.

 53. Weiner Z., Farmakides G., Penny B., RN, Casale A., RDMS., Haefner M. RN.: Computerized fetal heart rate monitoring. Winthrop-University Hospital Medical Journal, Volume 15, 1993.

 54. Salim A., Zalud I., Farmakides G., Schulman H., Kurzak A., Latin V.: Corpus luteum blood flow in normal and abnormal early pregnancy: Evaluation with transvaginal color and pulsed Doppler. Jr of Ultrasound Vol 13: 971-975, 1994.

 55. Mamopoulos M., Bili HN., Tsantali C., Asimakopoulos E., Mantalenakis S., Farmakides G. : Erythropoietin umbilical serum levels during labor in women with preeclamsia, diabetes nad preterm labor. Am J Of Perinatology 1994.

 56. Farmakides G., Weiner Z., Mamopoulos M., Nickolaides P.: Doppler velocimetry: Where does it belong in evaluation of fetal status? Clinics in Perinatology on Antenatal Fetal Assessment, 1994.

 57. Weiner Z., Farmakides G., Kellner L., Fletcher S., Maulik D.: Computerized analysis of fetal heart rate variation in postterm pregnancy: Prediction of intrapartum fetal disress and fetal acidosis. Am J. Obstet Gynecol, Oactober, 1994.

 58. Schulman H., Conway C., Zalud I., Farmakides G., Haley J., RN., Cassata M.: Prevalence in a volunteer population of pelvic cancer detected with transaginal ultrasound and color flow Doppler. Ultrasound Obstet, Gynecol Vol 4: 414-420, 1994.

 59. Mantalenakis S., Tsalikis T., Grimbizis G., Aktsalis A., Mamopoulos M., Farmakides G. : Successful Pregnancy after Treatment of Cervical Pregnancy with Methotrezate and Curettage- A Case Report. J Reprod Med Vol 40:409-414, 1995.

 60. Weiner Z., Farmakides G., Schulman H., LoPresti S., Schneider E.: Surveillance of Growth-Retarded Fetuses with Computerized Fetal Heart Rate Monitoring Combined with Doppler Velocimetry of the Umbilical and Uterine Arteries, J. Reprod Med 1996. 41,112-118.

 61. Farmakides G., Weiner Z.: Computerized Analysis of the Fetal Heart Rate. Clin Ob/Gyn 38: 1,1995.

 62. Weiner Z., Farmakides G., Maulik D., Schulman H., Casale A., Itskoviz J. The cardiac function in postterm fetuses: Correlation with oligohydramnios and abnormal fetal heart rate patttern, Br J Obstet Gynecol June 1996 103, pp 541-46.

 63. Weiner Z.,Farmakides G., Schulman H., Hsieh H., Maulik D.: Computerized analysis of fetal heart changes following antepartum external cephalic version. J. Reprod Med 1996 Sep 4(9) 680-4

 64. Farmakides G., Paschopoulos M., Stefanidis K., Lolis D., evaluation of the uterine arteries with Doppler in the uterus with myomata Gy Ob Nothern Greece 1996 Vol 3 p 69.

 65. Farmakides G., Stefanidis K.: Computerized analysis of the fetal heart rate. Gyn Ob Nothern Greece 1996. Vol 3 p 34.

 66. Sicuranza GB Farmakides G., Pritzker J Sibai BM., Johnson M, RNC, CNM. The use of Doppler velocimetry in the mangement of pregnancy- indused hypertension. JCOM May/June 1996, Vol 3, No 3.

 67. Maulik D., Numagami Y., Ohnishi S.T. Mishra O.P., Farmakides G., and Delivoria –Papadopoulos M.: Identification of tree radical jeneration during inutero hypoxia in the fetal guinea big brain. J Soc Gynecol Invest Vol. 3, No 2 (Supplement) Mar./April 1996.

 68. Farmakides G., Chapter, Doppler Velocimetry and Hypertension. Book, Doppler Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Edited by Dev Maulik, MD, Winthrop University Hospital, Mineola, NY. Publisher Springer-Verlag New York, Inc. November 1996.

 69. Weiner Z., Farmakides G., Barnhard Y., Bar-Hava I., Divon M.Y. Doppler study of the fetal cardiac function in prolonged pregnancies. Obstet Gynecol 1996, 88: 200-2.

 70. Weiner Z .Thaler I. FarmakidesG.Barnhard Y.MaukickD. Divon MY. Fetal heart rate patterns in pregnancies complicated by maternal diabetes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996 Dec 27;70(2):111-5

 71. Farmakides G., Stefanidis K., Paschopoulos M., Mamopoulos M., Lolis D. : Uterine artery Doppler velocimetry with leiomyomas. Arch Gynecol Obstet. 1998: , 262 (1-2) 53-7.

 72. S.Sifakis, G.Farmakides: Anemia in Pregnancy. Annals in New York Academy of Scincers. December 15, 1999

 73. Stefanidis K., Solomou E., Morakioti, Stefos Th., Farmakides G.: Companion of Somatometic –C (SMC/JGF-1) Human placenta lactogen and Doppler. Velocimetry between appropriate and small for gestational age pregnancies. Clin. Exp.Obst. Gyn. 1998 :25 (1-2) 20-2.

 74. Tzafettas JM, FarmakidesG, Delkos D, Kalogiros G, Gkoutzioulis F, Psara A, Gaitani M, Mamopoulos M Asynchronous delivery of twins and triplets with an interval period ranging from 48 hours to 19 weeks Clin Exp Obstet Gynecol 2004:31(1):53-5

 75. StamatelouF, DeligiorgouE, FarmakidesG CreatsasG Abnormal progesterone and corticotrophin releasing hormone levels are associated with preterm labor Ann Acad Med Singapore 2009 Nov;38(11);1011-16

 76. 76.Corticotropin-releasing hormone and progesterone plasma levels association with the onset and progression of labor StamatelouF, Deligeorgou E Vrachnis n Iliodromiti S Iliodromiti Z, Sifakis S. FramakidesG Creatsas G. ClinExp Obstet Gynecol.2013;40(4):568-71

 77. Botis, Papamethodiou, Kivelos.Paparistidis, Kalampokas, Farmakides G, Vithoulkas, Homeopathy for infertility treatment:a case series Clin Exp Obstet Gynecol 2014;41(2) 158-159

 78. Loukopoulou AN, Vardavas CI, FarmakidesG, Rosolymos C Chrelias C Tzatzarakis MN, Tsatsakis, Lymberi, Connoly , Behrakis PK Design and Study protocol of the maternal smoking during pregnancy study BMC Public Health 2011 Dec 6:11:903

 79. Pregnancy termination after detection of fetal chromosomal or metabolic abnormalities. Farmakides G . Bracero L. MarionR. Fleischer A. Schulman H. J Perinatal 1988 Spring *:101-4

 80. Vaginal birth after cesarean section in Greece and the contribution of the midwives. Nousia Konstantina Michalopoulos George Stournaras St Brezeanou Chr Vrachnis N Farmakides G HJOG Volume14 july 2014

 81. HIV infenction in pregnancy Analysis of twenty cases Kasioni Sp Papas ST VlachadisValsamidi I,Stournaras St Nousia K Farmakides G HJOG Volume 14 January 2014

 

Μέλος επιστημονικών επιτροπών

 

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής .

International Prenatal Doppler society.

American Hypertension Society

Long Island Prenatal Society

New York Obstetrical Society, η οποία έχει κλειστό αριθμό μελών.

New York Academy of Medicine.

Nassau Obstetrics – Gynecologists Society.

Distinguished Physicians of America

International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy

Hellenic, Medical Society of New York

New York Society of Obstetrics – Gynecologists

International Society of Prenatal Obstetricians.

The Royal Society of Medicine

Association of Professors of Gynecology and Obstetrics.

American Institute of Ultrasound in Medicine (A.I.U.M.)

Ελληνική Μαιευτική - Γυναικολογική Εταιρεία

Ελληνική Εταιρεία Εμβρϋομητρικής Ιατρικής

 

Συντακτικό έργο

 

Journal of Maternal Fetal Investigation

Μαιευτική Γυναικολογία (Ελλην.)

Υπέρηχοι στην Ιατρική (Ελλην.)

 

Ομιλίες διαλέξεις σε συνέδρια (580)

Κριτής σε περιοδικά

 

American Journal Obstetrics and Gynecology

Obstetric Gynecology

Journal of Perinatology

Journal of Ultrasound

Journal of Maternal Fetal Investigation

Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

Adolescent Gynecology

 

Πλούσιο οργανωτικό έργο Νοσοκομείων-Ιδιωτικών κλινικών-Μαθημάτων-Συνεδρίων-Διαλέξεων

 

    • Institutional Research Board.
    • Critical Care Committee.
    • Pharmacy Committee
    • Μέλος της Επιτροπής για την πρόσληψη του Chairman  για την μονάδα του Οικογενειακού Ιατρού.
    • Είμαι σύμβουλος για Μαιευτικά Γυναικολογικά θέματα σε δύο ασφαλιστικές εταιρείες  (Blue Cross and Aetna).
    • Mέλος της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα.
    • Μέλος της Επιτροπής για τις προτάσεις της αναθεώρησης της ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
    • Μέλος της επιτροπής χειρουργείου του Α ΠΕΣΥ
    • Πρόεδρος της Υγειονομικής Επιτροπής  στο Μαιευτήριο  ΕΛΕΝΑ.
    • Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ
    • Μέλος της Επιτροπής για Κ.Ε.Ν.
    • Μέλος της Επιτροπής για τα θεραπευτικά πρωτόκολλα.
    • Μέλος της επιτροπής εθελοντισμού του Υπουργείου Υγείας.  Ανασυγκρότηση της Επιτροπής για την προώθηση και τον συντονισμό εθελοντικών δράσεων στο χώρο της Πρόνοιας.
    • Μέλος της επιτροπής Εξετάσεων στην ειδικότητα .
    • Μέλος της επιτροπής εξετάσεως Υπέρηχων.
    • Μέλος του Συμβουλίου ΕΓΜΕ.
    • Μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εμβρυομητρικής Εταιρείας.