ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Το VBAC πραγματοποιείται ακολουθώντας το πρωτόκολλο, το οποίο έχει αναπτύξει ο κ. Φαρμακίδης για την μεγαλύτερη ασφάλεια στο VBAC (αυτόματη έναρξη τοκετού, μέτρηση πάχους του μυομητρίου, συνεχής παρακολούθηση κατά τον τοκετό με ασύρματη καρδιοτοκογραφία κ.τ.λ.).

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ Α'/ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ DOPPLER

Με τη χρήση σύγχρονου υπερήχου εκτελούνται τα τρία βασικά υπερηχογραφήματα στην εγκυμοσύνη, τα οποία είναι Αυχενική Διαφάνεια (11-13 εβδομάδες), Β’ Επιπέδου (20-23 εβδομάδες) και Doppler (30 - 33 εβδομάδες). Ο γιατρός κ. Φαρμακίδης συμμετείχε στην ομάδα για την ανακάλυψη της εφαρμογής του Doppler στην μαιευτική.

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Εκτελούνται όλες οι γυναικολογικές επεμβάσεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες. 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο γιατρός κ. Φαρμακίδης έχει εξειδικευτεί και πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. από την Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής Αμερικής - SMFM για τις κυήσεις υψηλού κινδύνου (οποιαδήποτε νόσος ή κατάσταση της μητέρας που μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο ή την εγκυμοσύνη). 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (VBAC)

Το VBAC πραγματοποιείται ακολουθώντας το πρωτόκολλο, το οποίο έχει αναπτύξει ο κ. Φαρμακίδης για την μεγαλύτερη ασφάλεια στο VBAC (αυτόματη έναρξη τοκετού, μέτρηση πάχους του μυομητρίου, συνεχής παρακολούθηση κατά τον τοκετό με ασύρματη καρδιοτοκογραφία κ.τ.λ.).

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο γυναικολογικός έλεγχος αφορά την πρόληψη νοσημάτων, η οποία γίνεται με εξειδικευμένο test pap και κολπικό υπερηχογράφημα και την αντιμετώπιση των ειδικών καταστάσεων - προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στη ζωή μιας γυναίκας.