ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ Α'/ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ DOPPLER

Με τη χρήση σύγχρονου υπερήχου εκτελούνται τα τρία βασικά υπερηχογραφήματα στην εγκυμοσύνη, τα οποία είναι Αυχενική Διαφάνεια (11-13 εβδομάδες), Β’ Επιπέδου (20-23 εβδομάδες) και Doppler (30 - 33 εβδομάδες). Ο γιατρός κ. Φαρμακίδης συμμετείχε στην ομάδα για την ανακάλυψη της εφαρμογής του Doppler στην μαιευτική.