ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ (VBAC)

Το VBAC πραγματοποιείται ακολουθώντας το πρωτόκολλο, το οποίο έχει αναπτύξει ο κ. Φαρμακίδης για την μεγαλύτερη ασφάλεια στο VBAC (αυτόματη έναρξη τοκετού, μέτρηση πάχους του μυομητρίου, συνεχής παρακολούθηση κατά τον τοκετό με ασύρματη καρδιοτοκογραφία κ.τ.λ.).