ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Εκτελούνται όλες οι γυναικολογικές επεμβάσεις με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους και σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες.