ΒΙΟΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Πραγματοποιείται αξιολόγηση του εμβρύου με τη χρήση υπερήχου.