ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΥΗΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο γιατρός κ. Φαρμακίδης έχει εξειδικευτεί και πιστοποιηθεί στις Η.Π.Α. από την Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής Αμερικής - SMFM για τις κυήσεις υψηλού κινδύνου (οποιαδήποτε νόσος ή κατάσταση της μητέρας που μπορεί να επηρεάσει το έμβρυο ή την εγκυμοσύνη).