ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο γυναικολογικός έλεγχος αφορά την πρόληψη νοσημάτων, η οποία γίνεται με εξειδικευμένο test pap και κολπικό υπερηχογράφημα και την αντιμετώπιση των ειδικών καταστάσεων - προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στη ζωή μιας γυναίκας.